Любими

0 продукти

Количка

0 продукти

Професионална квалификация

Close Protection License Course

ПРОДУКТ:Close Protection

ТИП ОБУЧЕНИЕ: Групово

Курс за Лична охрана Специалност 8610102 със сертификат от ЦПО за придобиване на трета квалификационна степен на професионална квалификация ОХРАНИТЕЛ.

Комбат Академия организира разширени курсове за лична охрана, физическа охрана на обекти и Инкасо с придобиване на трета степен за професионална квалификация от ЦПО

Учебен план в съответствие с ДОИ, Наредба № 9 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия. В сила от 09.02.2007 г. Издадена от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.13 от 9 февруари 2007 г.

Общ брой часове: 960
Теория: 460
Практика: 500

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна

ПРОГРАМА:
Лична защита и бойно-приложни техники
Курс за безопастно боравене с оръжие**
Управление и поведение в автомобил
Долекарска помощ

подробен учебен план може да получите след запитване по мейл
*включен в цената курс за безопасно боравене и съдейстие за изкарване на разрешително за лично оръжие

лого ESCADRA

Получаване на съгласие и политика за бисквитки и ЗЗЛД.

Приемам